Menu

22 marca 2017 rok

Światowy Dzień Wody!

.

     Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

     W roku 2017 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Wastewater” – ścieki. Tegoroczne hasło ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie właściwego gospodarowania zużytą wodą. Hasło podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową.

    Z okazji Światowego Dnia Wody Zarząd i Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o. o. składają wszystkim odbiorcom wody z terenu miasta Piekary Śląskie najserdeczniejsze życzenia, aby najwspanialszego daru życia jakim jest woda nigdy nie zabrakło.

Strony www katowice"