Menu

22 marzec 2016 rok

Światowy Dzień Wody!

.

     Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

     W roku 2016 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda i zawody” [ang. Water and Jobs]. Hasło informuje nas, że woda jest nie tylko wykorzystywana do podstawowych procesów życiowych, ale pojawia się w wielu zawodach wykonywanych na całym świecie. Obecnie połowa pracowników z całego świata pracuje w branżach związanych z wodą i prawie wszystkie wykonywane obowiązki zawodowe zależą od niej.

    Z okazji Światowego Dnia Wody Zarząd i Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. składają wszystkim odbiorcom wody z terenu miasta Piekary Śląskie najserdeczniejsze życzenia, aby najwspanialszego daru życia jakim jest woda nigdy nie zabrakło.

Strony www katowice"