Menu

AKTUALIZACJA – stan na dzień 14.08.2015 r.

Zgodnie z komunikatem GPW S. A. Katowice woda jest cały czas bezpieczna dla zdrowia – Komunikat GPW S. A. Katowice. W próbkach wody pobranych na terenie Miasta Piekary Śląskie nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Sytuacja uległa znacznej poprawie. Jakość wody jest na bieżąco monitorowana.

Aktualne badania wody – zakładka „jakość wody”.

W przypadku dalszego stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o kontakt.

Telefon Pogotowie Wodociągowe: (32) 287-13-08.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.

Strony www katowice"