Wodociągi Piekary
Menu

28 kwietnia 2017

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego, Darwina, Cichej w Piekarach Śląskich – ETAP II”.

       MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o wyborze oferty […]Strony www katowice"