Menu

10.01.2018r.

– “Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich”.

.

08.11.2017r.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej, Solskiego w Piekarach Śląskich”

.

30.06.2017r.

„Dostawa i wdrożenie w MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. oprogramowania e-biuro wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów.”

.

07.04.2017r.

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego, Darwina, Cichej w Piekarach Śląskich – ETAP II”

.

14.03.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Miłej i Solskiego oraz dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Grabowej w Piekarach Śląskich.

.

18.01.2017r.

„Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem”

.

12.08.2016r.

Wykonanie 5 sztuk plakatów informacyjnych zamontowanych na stelażach drewnianych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

.

15.07.2016r.

„Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.”

.

22.04.2016r.

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulicy Podmiejskiej i DW911 w Piekarach Śląskich.”

.

13.01.2016r.

„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Dąbrówka Wielka- Kolonia Dołki w Piekarach Śląskich”

.

21.05.2015r.

„Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie powierzchni w rejonie ulic: Harcerska, Kotuchy, Roździeńskiego, Bednorza w Piekarach Śląskich”

.

02.02.2015r.

 “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Biskupa Nankera w Piekarach Śląskich”

.

Strony www katowice"