Menu

    Awaria wodociągowa w ul. Ofiar Katynia 2 została usunięta, sieć wodociągowa została przepłukana i około godz. 12:00 wznowiono dostawę wody dla ul. Ofiar Katynia numery 2, 4, 6, 8, i 10, ul. Gen. Ziętka numer 74 i ul. Papieża Jana Pawła II numery 30, 32, 3436

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd MPWiK.

.

Strony www katowice"