Menu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

 

41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38

 

tel. ( 32 ) 287 98 02
tel. /fax ( 32 ) 287 98 80
e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl
www.mpwik-piekary.pl

 

NIP: 653-00-11-575
REGON: 272642696
Kapitał zakł.: 41 288 500 zł.

Stałe godziny urzędowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

 

Telefony:
Centrala (32) 287 98 02
tel./fax (32) 287 98 80
e-mail mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl
Sekretariat Zarządu (32) 287 98 02 wew.331
tel./fax (32) 287 98 80
e-mail sekretariat@mpwik-piekary.pl

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne:
Czynne całą dobę
telefon (32) 287 13 08
kom. 601 503 475

Biuro Obsługi Klienta:
Czynne od poniedziałku do piątki w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02

Dział Sprzedaży:
Czynny od poniedziałku do piątki w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 352, 353, 354

Dział Techniczny:
Czynny od poniedziałku do piątki w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 360, 362, 364, 365, 375, 370

Dział Finansowo – Księgowy:
Czynny od poniedziałku do piątki w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 344, 341, 342, 343

Kasa:
Czynna od poniedziałku do piątki w godzinach 8:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 350, 351

Dział Inwentaryzacji i Monitoringu Sieci Wod.-Kan.:
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 w. 370

Dział Pracowniczo Administracyny:
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 380

Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.
telefon (32) 287 13 08

Oczyszczalnia Ścieków “Północ”
telefon (32) 287 38 55

Oczyszczalnia Ścieków “Południe”
kom. 601 436 453

Numer konta bankowego

PKO Bank Polski SA

22 1020 2368 0000 2302 0022 4766
Strony www katowice"