Menu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

 

41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38

 

tel. ( 32 ) 287 98 02
tel. /fax ( 32 ) 287 98 80
e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl
www.mpwik-piekary.pl

 

NIP: 653-00-11-575
REGON: 272642696
Kapitał zakł.: 41 288 500 zł.

Stałe godziny urzędowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

 

Telefony:
Centrala (32) 287 98 02
tel./fax (32) 287 98 80
e-mail mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl
Sekretariat Zarządu (32) 287 98 02 wew.331
tel./fax (32) 287 98 80
e-mail sekretariat@mpwik-piekary.pl

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne:
Czynne całą dobę
telefon (32) 287 13 08

Biuro Obsługi Klienta:
Czynne od poniedziałku do piątki w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02

Dział Sprzedaży:
Czynny od poniedziałku do piątki w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 352

Dział Techniczny:
Czynny od poniedziałku do piątki w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 360, 362, 364, 365, 375, 373

Dział Finansowo – Księgowy:
Czynny od poniedziałku do piątki w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 344

Kasa:
Czynna od poniedziałku do piątki w godzinach 8:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 350, 351

Dział Inwentaryzacji i Monitoringu Sieci Wod.-Kan.:
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 w. 371

Dział Pracowniczo Administracyny:
Czynny od poniedziałku do piątki w godzinach 7:00 do 15:00
telefon (32) 287 98 02 wew. 380

Numer konta bankowego

PKO Bank Polski SA

22 1020 2368 0000 2302 0022 4766
Strony www katowice"