Menu

.

      Z przyjemnością informujemy, że dn. 29.03.2017r. do siedziby Przedsiębiorstwa został dostarczony oraz zamontowany sprzęt zakupiony w ramach realizacja zadania 3 pn. „System e-bok wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów”. Urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwią uruchomienie przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. zaawansowanych, cyfrowych aplikacji zwiększających dostęp obywateli do świadczonych przez tut. Przedsiębiorstwo usług. Cała inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

.

.

Strony www katowice"