Menu

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”, wystąpiła z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie obejmujących przedsiębiorstwa wodociągowe zmian cen prądu, co bezpośrednio będzie miało wpływ na ceny wody.
W swoim stanowisku Izba podkreśla też, że przedsiębiorstwa wod-kan, w zależności od ich wielkości podlegać będą, w myśl aktualnego projektu regulacji niejednolitemu systemowi wsparcia, pomimo spójnego charakteru prowadzonej działalności na rzecz realizacji ustawowych obowiązków gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, w konsekwencji czego nastąpi nieoczekiwane pogorszenie warunków prowadzonej działalności.
IGWP, to jedyna organizacja samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r. i dziś zrzesza 455 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków.
Treść stanowiska IGPW przeczytać można TUTAJ.

igwp_logo

Strony www katowice"