Menu

Miasto Piekary Śląskie zwodociągowane jest w 100%. Długość miejskiej sieci wodociągowej wynosi około 213 km.
Jedynym dostawcą wody pitnej do miejskiej sieci wodociągowej jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. nie posiada własnych ujęć wody.

Źródłem wody są zbiorniki Goczałkowice, Dziećkowice, Kozłowa Góra oraz podziemne ujęcie Bibiela.

Do sieci miejskiej woda dostarczana jest poprzez 21 odgałęzień od magistral wodociągowych z czego jedno (przy Bednorza – Sabały) stanowi awaryjny rezerwowy punkt dostawy wody.

 

Większość z istniejącej sieci wodociągowej na terenie Piekar Śląskich jest siecią nową. Tutejsze Przedsiębiorstwo, według planu wieloletniego oraz corocznie sporządzanych planów inwestycji i remontów, wykonuje wymiany starych odcinków wodociągów oraz budowy nowych na terenach dotychczas niezainwestowanych.

hydrant

W zakładce „JAKOŚĆ WODY” mogą się Państwo zapoznać z wymogami dotyczącymi analiz jakości wody oraz z aktualnymi badaniami wody dostarczanej przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z  o. o.

Strony www katowice"