Menu

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH „PÓŁNOC” – Piekary Śląskie, ul. Śląska

Oczyszczalnia ta pracuje w technologii oczyszczania ścieków metodą nisko obciążonego osadu czynnego z usuwaniem związków węgla azotu, fosforu na drodze biologicznej z wydzieloną komorą stabilizacji tlenowej osadu. Komory osadu czynnego zaprojektowano w układzie trójfazowgo oczyszczenia ścieków, tj. w komorze defosfatacji następuje uwalnianie fosforu, następnie w komorach denitryfikacji następuje usuwanie azotu oraz znaczna część związków węglowych. Pozostała część związków węglowych usuwana jest w trzeciej fazie oczyszczania ścieków w komorach tlenowych.

 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH „POŁUDNIE” – Piekary Śląskie, ul. Przyjaźni

Oczyszczalnia ścieków „Południe” jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą w oparciu o nisko obciążony osad czynny złożoną z dwóch ciągów oczyszczania oraz z wydzieloną komorą stabilizacji tlenowej. Każdy ciąg technologiczny składa się z komory osadu czynnego posiadającą możliwość podzielenia jej na komory denitryfikacji i nitryfikacji, w której następuje usuwanie związków węglowych na drodze biologicznej, oraz dwóch osadników wtórnych pionowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od roku 2016 Oczyszczalnia „ Południe”
będzie działała jako oczyszczalnia o podwyższonym usuwaniu biogenów. Komora osadu czynnego podzielona zostanie komory denitryfikacji i nitryfikacji, w których będzie następowało usuwanie azotu na drodze biologicznej, natomiast fosfor strącany będzie chemiczne przy pomocy koagulantu.

Strony www katowice"