Menu

04.11.2019 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej na działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich – Etap 1.

28.08.2019 r.

Przebudowa sieci wodociągowej w Piekarach Śląskich rejon ul. Walentego Roździeńskiego, Franciszka Kotuchy

23.08.2019 r.

Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wod.-kan. dla MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w latach 2019-2020

24.07.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Grabowej w Piekarach Śląskich”

13.06.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w ulicy Długosza w Piekarach Śląskich.

5.06.2019 r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy  Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków nr 9 – 15 w Piekarach Śląskich”; „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 i Armii Krajowej 6,8,10,12,14,16 w Piekarach Śląskich oraz przebudowa instalacji wewnętrznej  kanalizacji sanitarnej w w/w budynkach”. 

12.05.2019 r.

Wywóz i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalni ścieków PÓŁNOC i POŁUDNIE w Piekarach Śląskich w okresie 12 miesięcy w latach 2019/2020

 

26.04.2019 r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy  Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków nr 9 – 15 w Piekarach Śląskich”; „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 i Armii Krajowej 6,8,10,12,14,16 w Piekarach Śląskich oraz przebudowa instalacji wewnętrznej  kanalizacji sanitarnej w w/w budynkach”.

.

04.10.2018r.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich.”

.
17.05.2018r.

Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w Piekarach Śląskich”, „Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wod.- kan. w ul. Żwirki w Piekarach Śląskich”

.

08.05.2018r.

„Naprawa nawierzchni jezdni, placów, chodników po awariach i innych robotach na sieciach wod.-kan. na terenie miasta Piekary Śląskie”, „Wymiana włazów i wpustów na studniach kanalizacyjnych stanowiących własność MPWiK w Piekarach Śląskich Sp z o. o.”.

 .

22.03.2018r.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Piekarach Śląskich”, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Śląskich do ul. Pod Gajem w Piekarach Śląskich”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ganku ul. Papieża Jana Pawła II w Piekarach Śląskich”.

.

20.02.2018r.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.

.

10.01.2018r.

– Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich.

.

08.11.2017r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej, Solskiego w Piekarach Śląskich

.

30.06.2017r.

Dostawa i wdrożenie w MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. oprogramowania e-biuro wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów.

.

07.04.2017r.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego, Darwina, Cichej w Piekarach Śląskich – ETAP II

.

14.03.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Miłej i Solskiego oraz dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Grabowej w Piekarach Śląskich.

.

18.01.2017r.

Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem

.

12.08.2016r.

Wykonanie 5 sztuk plakatów informacyjnych zamontowanych na stelażach drewnianych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

.

15.07.2016r.

Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.

.

22.04.2016r.

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulicy Podmiejskiej i DW911 w Piekarach Śląskich.

.

13.01.2016r.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Dąbrówka Wielka- Kolonia Dołki w Piekarach Śląskich

.

21.05.2015r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie powierzchni w rejonie ulic: Harcerska, Kotuchy, Roździeńskiego, Bednorza w Piekarach Śląskich

.

02.02.2015r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Biskupa Nankera w Piekarach Śląskich

.

Strony www katowice"