Menu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich”:

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Strony www katowice"