Menu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Biskupa Nankera w Piekarach Śląskich”

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. występując jako Zamawiający w postępowaniu sektorowym nie objętym regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dla zadania jw. informuje o złożonych ofertach:

OFERTA NR 1:

Firma Projektowo-Budowlana „PION” S.C. M. Dronka, E. Oberc, Siedliska 347, 36-042 Lubenia,

cena oferty: 743 950,03 PLN bez VAT, 171 108,51 PLN podatek VAT, 915 058,54 PLN z VAT.

OFERTA NR 2:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji i Melioracji EKOWODBUD Sp. z o.o. ul. Zagórska 35A 42-500 Będzin,

cena oferty: 873 842,54 PLN bez VAT, 200 983,78 PLN podatek VAT, 1 074 826,32 PLN z VAT.

Piekary Śląskie, dn. 02.02.2015 r.

Strony www katowice"