Menu

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy  Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków nr 9 – 15 w Piekarach Śląskich”

oraz

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 i Armii Krajowej 6,8,10,12,14,16 w Piekarach Śląskich oraz przebudowa instalacji wewnętrznej  kanalizacji sanitarnej w w/w budynkach” :

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

– Informacja z otwarcia ofert.

– Informacja o unieważnieniu zamówienia sektorowego.

Strony www katowice"