Menu

Piekary Śląskie, 22.06.2016 r.

 PODPISANIE UMOWY

.

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. występując jako Zamawiający w postępowaniu sektorowym nie objętym regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulicy Podmiejskiej i DW911 w Piekarach Śląskich” informuje, iż w dniu 22.06.2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice na kwotę 1 517 638,89 zł bez VAT.

Strony www katowice"