Menu

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. występując jako Zamawiający w postępowaniu sektorowym- w procedurze otwartej przetargu nieograniczonego- poza regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dla zadania:

 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulicy Podmiejskiej i DW911 w Piekarach Śląskich”

informuje, iż wybrano ofertę najkorzystniejszą, powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

 1. Po dokonaniu oceny ofert jako najkorzystniejszą w kryterium cena = 100% wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice,

cena oferty:     1 517 638,89 PLN bez VAT, 349 056,94 PLN podatek VAT,
1 866 695,83 PLN z podatkiem VAT,

która zgodnie z SIWZ uzyskała najwyższą ilość punktów czyli 100.

 1. Punktacja dla kolejnych firm przedstawia się następująco:
 2. Adamczyk i Syn Sp. z o.o. ul. Eugeniusz Furmana 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza – 99 punktów;
 3. Firma Projektowo-Budowlana „PION” S.C. M. Dronka, E. Oberc, Siedliska 347, 36-042 Lubenia – 98 punktów;
 4. ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś- Cecot, ul. Łomżyńska 13/22, 41-219 Sosnowiec- 97 punktów;
 5. RPM S.A. ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec – 96 punktów;
 6. „AQUA – SYSTEM” Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 118, 43-300 Bielsko Biała – 95 punktów;
 7. Zakład Usługowy Wielobranżowy Jacek Pikuła, Trachy, ul. Raciborska 82, 44-153 Sośniowice, Oddział Gliwice, ul. Rybnicka 70, 44-100 Gliwice – Lider Konsorcjum, INKO Sp. z o.o. ul. Kardynała Kominka 21A/26, 44-217 Rybnik – Członek Konsorcjum – 94 punkty;
 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GAMAR” Sp. z o.o. ul. Rybnicka 19, 44-335 Jastrzębie Zdrój – 93 punkty;
 9. TKS Sp. z o.o. ul. T. Boya-Żeleńskiego 111, 40-750 Katowice – 92 punkty;
 10. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „HYDRO-SERVICE” E.M. Piotrowscy Sp. J., Piaski 2, 42-580 Wojkowice – 91 punktów;
 11. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA S.A. dawniej Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Boszko-Kozubski” Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa Górnicza – 90 punktów;
 12. SANIT Sp. z o.o. ul. Rybnicka 175, 44-100 Gliwice – Lider Konsorcjum, REMINSTAL z o.o. ul. Opolska 5, 44-100 Gliwice – Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Komunalnych „EKOL” Kostur Sp. J. ul. Inwalidów Wojennych 70, 41-940 Piekary Śląskie – Partner Konsorcjum – 89 punktów;
 13. Haller S.A. ul. Obroki 133, 40-833 Katowice – 88 punktów.
Strony www katowice"