Menu

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. występując jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulicy Podmiejskiej i DW911 w Piekarach Śląskich” informuje o przesłanej prośbie dotyczącej udostępnienia w wersji edytowalnej załączników niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.

W związku z powyższym tut. Przedsiębiorstwo poniżej udostępnia następujące pliki:

Strony www katowice"