Menu

08.02.2017r.

–      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania oraz o dokonaniu nieistotnej zmiany w treści SIWZ dla zamówienia pn. „Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem” zgodnie z poniższym dokumentem:

Pytania i wyjaśnienie 08.02.2017r.

.

07.02.2017r.

–        MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania dot. zamówienia pn. „Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem”. Odpowiedzi zawarte są w poniższym dokumencie:

Pytania i odpowiedzi 06.02.2017r.

.

02.02.2017r.

–     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ dla zamówienia pn. „Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem”. Odpowiedzi zawarte są w poniższym dokumencie:

Pytania i odpowiedzi 02.02.2017r.

.

31.01.2017r.

–      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytanie oraz o dokonaniu nieistotnej zmiany w treści SIWZ dla zamówienia pn. „Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem” zgodnie z poniższym dokumentem:

Pytanie i wyjaśnienia 31.01.2017r.

 

Strony www katowice"