Menu

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane do zamówienia pn. “Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich”. Odpowiedzi na pytania oraz pozostałe, niezbędne dokumenty zamieszczone zostały poniżej:

1. Odpowiedzi na pytania.

2. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

3. Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4. Załączniki nr 1-2, 4-5 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Strony www katowice"