Menu

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

CZĘŚĆ 1 zamówienia Dokumentacja projektowa nr 1:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej, Solskiego w Piekarach Śląskich”

CZĘŚĆ 2 zamówieniaDokumentacja projektowa nr 2:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Piekarach Śląskich”

.

– Unieważnienie zamówienia.

– Ogłoszenie o zamówieniu.

 

Strony www katowice"