Menu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie powierzchni w rejonie ulic: Harcerska, Kotuchy, Roździeńskiego, Bednorza w Piekarach Śląskich”

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. występując jako Zamawiający w postępowaniu sektorowym nie objętym regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dla zadania jw. informuje o złożonych ofertach:

OFERTA NR 1: „ ŚRODOWISKO” Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Teresa Szendoł ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko Biała, cena oferty: 330 870,00 PLN brutto.

OFERTA NR 2: TECHUNION Sp. z o.o. ul. Chorzowska 16/3, 41-902 Bytom, cena oferty: 133 701,00 PLN brutto.

Strony www katowice"