Menu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

.

dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Dąbrówka Wielka – Kolonia Dołki w Piekarach Śląskich”

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. występując jako Zamawiający w postępowaniu sektorowym nie objętym regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dla zadania jw. informuje o złożonych ofertach:

OFERTA NR 1: „TECHMEKO” Sp. z o.o. ul. Gliwicka 177a, 44-207 Rybnik, cena oferty: 51 660,00 PLN brutto.

Strony www katowice"