Menu

22.02.2018r.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o sprostowaniu do zapytania o cenę na sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

W pozycji Serwer NAS 2U omyłkowo pominięto informację o ilości dysków twardych.

Proszę uwzględnić w cenie serwera cztery dyski twarde każdy o pojemności 4 Tb. Dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności do tego serwera.

20.02.2018r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego zgodnego z wymogami załączonej SIWZ w nw. ilościach:

Dotyczy następujących ilości:

– Notebook-i w ilości – 3 szt.
– Komputery stacjonarne w ilości – 5 szt.
– Serwer NAS 2U w ilości – 1 szt.
– Oprogramowanie Microsoft Windows 10 Pro PL Box 64bit USB w ilości – 12 szt.

Dopuszczamy możliwość składania ofert częściowych, tak na sprzęt komputerowy jak i na oprogramowanie.

Specyfikacja techniczna ww. sprzętu i oprogramowania w załączeniu.

SIWZ do pobrania.

Oferty proszę przesłać do dnia 23.02.2018 r. do godz.: 12:00 w formie papierowej na adres spółki: ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie bądź w formie elektronicznej na adres: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

Strony www katowice"