Menu

Aktualności


8 czerwca 2018

Informacja z otwarcia ofert dla zadań pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w Piekarach Śląskich”, „Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wod.- kan. w ul. Żwirki w Piekarach Śląskich”

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. przekazuje informację z otwarcia […]

>więcej

1 czerwca 2018

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie.

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym […]

>więcej

Strony www katowice"