Menu

 

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. występując jako Zamawiający w postępowaniu sektorowym nie objętym regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dla zadania pn. “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Biskupa Nankera w Piekarach Śląskich” informuje, iż w dniu 08.04.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, tj. Firmą Projektowo-Budowlaną “PION” S.C.  M. Dronka, E. Oberc, Siedliska 347, 36-024 Lubenia na kwotę 743 942,44 zł bez VAT.

 

.

Więcej o przetargu dla tego zadania…

.

.

Strony www katowice"