Menu

.

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. „Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem”. Informacja zawarta jest w poniższym dokumencie:

Wybór oferty najkorzystniejszej.

Strony www katowice"