Menu

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. udziela informacji z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego, Darwina, Cichej w Piekarach Śląskich – ETAP II”. Informacja zawarta jest w poniższym dokumencie:

Informacja z otwarcia ofert.

Strony www katowice"