Menu

      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. przekazuje informację z otwarcia ofert dla zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie  ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz  sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich”:

Informacja z otwarcia ofert.

Strony www katowice"