Menu

Informacja o naborze:

Stanowisko:

Specjalista do spraw zamówień publicznych.

Zakres obowiązków:

Przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych.

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony.

Wynagrodzenie brutto:

2 500 – 4 000 PLN

Wykształcenie:

Wyższe (w tym licencjat).

Inne wymagania:

– Preferowane wykształcenie wyższe.
– 2 letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.
– Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych z aktami wykonawczymi.
– Doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań.
– Znajomość obsługi komputera.

Oferty CV należy składać:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41 – 946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38

 

 

 

 

Strony www katowice"