Menu

       Informujemy, iż GPW S. A. w Katowicach zamieściło na swojej stronie internetowej następujący komunikat:

„Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. informuje, że trwa uruchamianie rurociągu DN 800mm od Stacji Uzdatniania Wody Bibiela, po awarii, która miała miejsce w Miasteczku Śląskim. Przywrócenie pierwotnego układu zasilania w wodę z SUW Bibiela planowane jest do 26.10.2018 r. W tym czasie mogą wystąpić zakłócenia jakości wody w rejonie Piekar Śląskich, Bytomia, Chorzowa i Rudy Śląskiej, związane z nagłymi zmianami prędkości przepływu wody w sieci magistralnej. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.”

Komunikat GPW ws. pogorszonej jakości wody.

Prosimy mieszkańców Piekar Śląskich o zgłaszanie pogorszonej jakości wody, co pozwoli nam usprawnić proces płukania sieci.

      Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji informuje, iż w przypadku strat poniesionych przez naszych Odbiorców na skutek wystąpienia brudnej wody np. zniszczone pranie, zabrudzone junkersy,  należy zgłosić pisemny wniosek o odszkodowanie na adres siedziby tut. Przedsiębiorstwa.

Strony www katowice"