Menu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich, w związku
z okresem jesiennym oraz zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się do wszystkich właścicieli administratorów budynków i obiektów na terenie Miasta Piekary Śląskie o wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, w szczególności:

–  odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.
–  ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu   zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,
–  zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe).
–  oczyszczanie zasuw, hydrantów, włazów, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.

Ponadto prosimy wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych o nie parkowanie w miejscach,
w których usytuowane jest uzbrojenie sieci wod-kan. jak: zasuwy, hydranty i pokrywy włazowe studni wodociągowych i kanalizacyjnych. Brak dostępu do w/w uzbrojenia uniemożliwia prowadzenie robót na sieci wod-kan.

Jednocześnie przypominamy, że w ciągu całej doby czynne jest pogotowie wod-kan. od numerem telefonu (32) 287 – 13 – 08, gdzie prosimy zgłaszać awarie wodociągowe i kanalizacyjne.

Dziękujemy

Strony www katowice"