Menu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nagrodzone zostało tytułem Rzetelni w Biznesie 2015.

RZETELNIto laureaci, o których śmiało można powiedzieć, partnerami godnymi zaufania, którzy podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych. Uhonorowane podmioty to marki oraz osoby, które swoją działalnością inspirują innych. Nagrodzeni tym tytułem wyznaczają najwyższe standardy w swoich dziedzinach, symbolem rozwoju oraz efektywności w organizacji pracy i zarządzaniu. Laureaci projektu to z pewnością podmioty mogące być wizytówką polskiej gospodarki.

Rada Programowa prestiżowego projektuRzetelni, w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania WiarygodnościSylwetki i Marki Polskiej Gospodarki, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, instytucji współpracujących oraz współorganizatorów nagrodziła tytułem Rzetelni w Biznesie 2015Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Program poparły Ministerstwa: Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Sprawiedliwości. Patronat nad projektem objął miedzy innymi Marszałek Województwa Śląskiego i Wojewoda Śląski.

Dnia 20.06.2015 r. w Warszawie na uroczystej Gali przy udziale przedstawicieli podmiotów, świata polityki i kręgów biznesu, w imieniu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. StatuetkęŚląski Certyfikat Rzetelni w Biznesieodebrała Pani Wiceprezes Zarządu Magdalena Stefańska.

.

Strony www katowice"