Menu

       MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego, Darwina, Cichej w Piekarach Śląskich – ETAP II”. Informacja zawarta jest w poniższym dokumencie:

Wybór oferty najkorzystniejszej.

Strony www katowice"