Menu

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

12 stycznia 2017r.

W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za Długoletnią Służbę pracownikom szczególnie zasłużonym w pracy zawodowej. Z rąk Wicewojewody Śląskiego Mariusza Trepka złoty medal I stopnia otrzymała pani Imelda Marciniak, pracownica Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o.

.

05 stycznia 2017r.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji dla Prezesa Janusza Dulika.

      Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach pielęgnując  tradycję podziękowań wybitnym osobowościom świata kultury, polityki, nauki, a także działaczom społecznym  i przedsiębiorcom – postaciom, których wysiłki mają wpływ na zmiany otaczającego nas świata po raz XXV  przyznała Laury Umiejętności Kompetencji.

     Uroczysta Gala odbyła się dnia 05.01.2017 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

     Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji na czele z Panem Tadeuszem Donocik Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wyróżniła autorytety w wielu kategoriach.

     Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Janusz Dulik otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Menedżer, lider społeczno – gospodarczy.

     Za: tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy;  umiejętność dostosowania działań firmy do warunków gospodarki rynkowej; działania na rzecz integracji środowiska; tworzenie nowych miejsc pracy; twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym.

     Podczas Gali wystąpił światowej sławy polski tenor Piotra Beczała.

.

.

26 września 2016r.

W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za Długoletnią Służbę pracownikom szczególnie zasłużonym w pracy zawodowej. W tym wyjątkowym wydarzeniu pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. towarzyszyli: Prezes Janusz Dulik, Wiceprezes Magdalena Stefańska oraz Członek Zarządu Jarosław Jagiełło. Z rąk wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka złote medale I stopnia otrzymali: Marian Dziedzic, Ewa Kofel i Antoni Pyka. Srebrny medal II stopnia otrzymali: Mirosław Bzdziuch, Grzegorz Czempiel, Alicja Dziuk, Renata Garov, Marek Kamiński, Jacek Pyka, Adam Sieja, Andrzej Sowa, Marek Strugała, Teresa Ochmańska, Jadwiga Wielgus.

.

Prezes Zarządu Janusz Dulik Managerem Roku 2015 – 10 maj 2016r.

We wtorek 10 maja w Bydgoszczy w Operze Nova odbyła się gala Kongresu Envicon Water. Kongres odbywał się w ramach bydgoskich Targów Wod-Kan. W czasie gali ogłoszono wyniki konkursu na Managera Roku 2015, został nim Janusz Dulik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. Konkurs organizowany był przez miesięcznik “Wodociągi-Kanalizacja”, któremu w wyborze najlepszego zarządcy instytucji zajmującej się wodociągami pomogła Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”.

Po powrocie do Piekar Śląskich laureatowi pogratulowała Pani Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie oraz pozostali członkowie Zarządu i Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

.

 

.262

26 stycznia 2016 r.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za Długoletnią Służbę pracownikom szczególnie zasłużonym w pracy zawodowej. W tym wyjątkowym wydarzeniu pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. towarzyszył Prezes Janusz Dulik. Z rąk wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka złote medale I stopnia otrzymali: Lidia Janoszka, Joachim Dombek, Tadeusz Ochmański i Andrzej Respondek. Srebrny medal II stopnia otrzymała Joanna Mąkos, a brązowy medal III stopnia otrzymał Adam Maruszczyk. W uroczystości brali udział również wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka.

18 września 2015 r.

Prezes Zarządu Pan Janusz Dulik odebrał z rąk Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Janusza Pasternaka oraz Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Pani Sławy Umińskiej – Duraj „Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego” jako wyraz uznania za całokształt działalności na terenie województwa śląskiego.

 

20 czerwca 2015 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nagrodzone zostało tytułem Rzetelni w Biznesie 2015.

RZETELNIto laureaci, o których śmiało można powiedzieć, partnerami godnymi zaufania, którzy podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych. Uhonorowane podmioty to marki oraz osoby, które swoją działalnością inspirują innych. Nagrodzeni tym tytułem wyznaczają najwyższe standardy w swoich dziedzinach, symbolem rozwoju oraz efektywności w organizacji pracy i zarządzaniu. Laureaci projektu to z pewnością podmioty mogące być wizytówką polskiej gospodarki.

Rada Programowa prestiżowego projektuRzetelni, w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania WiarygodnościSylwetki i Marki Polskiej Gospodarki, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, instytucji współpracujących oraz współorganizatorów nagrodziła tytułem Rzetelni w Biznesie 2015Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Program poparły Ministerstwa: Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Sprawiedliwości. Patronat nad projektem objął miedzy innymi Marszałek Województwa Śląskiego i Wojewoda Śląski.

Dnia 20.06.2015 r. w Warszawie na uroczystej Gali przy udziale przedstawicieli podmiotów, świata polityki i kręgów biznesu, w imieniu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. StatuetkęŚląski Certyfikat Rzetelni w Biznesieodebrała Pani Wiceprezes Zarządu Magdalena Stefańska.

 

.

15 września 2014 r.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły z dnia 15 września 2014 r. Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. Januszowi Dulikowi przyznano Złoty Krzyż Zasługi. Uroczystość wręczenia miała miejsce na VI Kongresie Wodociągowców Polskich w Warszawie dniu 28 października 2014r.

Kilka słów o odznaczonym:

Janusz Dulik od 1995 roku jest prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. Pełni tę funkcję z dużym zaangażowaniem co jest zauważane przez pracowników jak i mieszkańców Piekar Śląskich. Jest nowoczesnym menadżerem, otwartym na nowe technologie i rozwiązania przynoszące wiele korzyści. Działa również operatywnie poza obszarem kierowanej Spółki. Pomoc, której udziela nie koncentruje się na jednym obszarze. jego działalność społeczna została doceniona wśród społeczności mieszkańców kiedy został nominowany do tytułu „Piekarzanin roku”. Prezes Janusz Dulik wspiera inicjatywy działających na terenie miasta Piekary Śląskie: klubów sportowych – „Orzeł”, „Andaluzja”, Orkan”, Ochotniczych Straży Pożarnych – dzielnice Piekar Śląskich, Brzeziny Śląskie i Dąbrówka Wielka, chóru „Halka” z wieloletnią śląską tradycją. Nie zapomina o dzieciach skupionych w stowarzyszeniu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym – koło w Piekarach Śląskich – integracja społeczna – wspieranie inicjatywy zdobywania funduszy na zakup mieszkań treningowych dla podopiecznych. Wspiera również finansowo Związek Harcerstwa Polskiego jak i Piekarskie Centrum Medyczne. Swój wysiłek kieruje na modernizację przedsiębiorstwa, odbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz perspektywę rozwoju. Mając na względzie rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta zaangażowany był w projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja w Piekarach Śląskich”. wspiera działania Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy. Będąc autorytetem w branży wodociągowo – kanalizacyjnej otwarty na problemy i potrzeby branży. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uczestniczy w działaniach zmierzających do poprawy efektywności firm wod. – kan. Członek Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, które realnie działa w kierunku rozwoju branży wod. kan.

 

3 marca 2011 r.

Dnia 3 marca 2011 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w Sali Marmurowej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Z rąk II wicewojewody śląskiego Piotra Spyry złote odznaczenia I stopnia za długoletnią służbę otrzymali Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. Pan Prezes Janusz Dulik oraz Pani Wiceprezes Zarządu Pani Irena Bielawska.

.

.

22 października 2009 r.:

W dniu 22.10.2009 roku na ręce Prezesa MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. Janusza Dulika zostały złożone gratulacje od Marszałka Województwa Śląskiego pana Bogusława Śmigielskiego za Wyróżnienie jakie otrzymaliśmy w Ogólnopolskim Konkursie “Modernizacja roku 2008″.

.

27 sierpnia 2009 r.:

W dniu 27 sierpnia 2009 roku o godzinie 11:00 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Modernizacja Roku”.

Konkurs miał na celu prezentację rozwiązań architektoniczno-budowlanych zastosowanych w obiektach modernizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów.
Patronat merytoryczny nad XIII edycją Ogólnopolskiego Konkursu “Modernizacja Roku” objęli:

Ministerstwo Infrastruktury,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Minister Zdrowia,
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Generalny Konserwator Zabytków,
Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Patronat medialny nad XIII Edycją Ogólnopolskiego Konkursu “Modernizacja Roku” objęli:

Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane “ROM-DOM”,
Pismo Samorządu Terytorialnego “Współpraca”.

Przy współpracy:

Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa,
Związku Powiatów Polskich.

 

 

POZOSTAŁE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

.

Przynależność do Klubu Gazele Biznesu – XI Edycja:

 

.

16 listopada 2013 r.

Podziękowanie dla Prezesa Janusza Dulika za Wspieranie statutowej działalności Klubu Sportowego „Orzeł Biały”:

.

31 marzec 2012 r.

II miejsce w Turnieju Halowej Piłki Nożnej piekarskich środowisk branżowych im. Jana Pawła II:

.

20 listopada 2011 r.

V miejsce w VII Mistrzostwach Polskich Firm Komunalnych, Energetycznych i Gazowniczych w halowej piłce nożnej w Krakowie:

 .

3 września 2010 r.

Gratulacje i życzenia dla Prezesa Janusza Dulika z okazji 15-tej rocznicy powstania MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z . o. o.

.

.

14 maja 2006 r.

I miejsce w II Piekarskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Środowisk Branżowych im. Sł. B. Jana Pawła II:

.

.

2006 r.

V miejsce w Międzynarodowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Pracowników firm wod. – kan.:

.

.

XVII Piekarski Bieg Uliczny Solidarności:

.

.

10 września 2005 r.

XVI Piekarski Bieg Uliczny Solidarności:

.

.

maj 2005 r.

Piekarska, Piłkarska Liga „5” 2004/2005:

.

.

7 listopada 2004 r.

VI miejsce w II Halowych Mistrzostwach Polski Pracowników Wod. – Kan. w Zabrzu:

.

.

4 września 2004 r.

Podziękowanie za wkład w organizację XV Ulicznego Biegu „Solidarności” dla Prezesa Janusza Dulika:

.

.

23 maja 2004 r.

I miejsce w II Mistrzostwach Śląska WOD-KAN 2004 w Zabrzu:

.

.

17 października 2003 r.

I miejsce w turnieju WOD – CUP rozgrywanym w Rudzie Śląskiej:

Strony www katowice"