Menu

      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje iż dn. 30.04.2018r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. “Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich”.  Wykonawcą zadania jest firma Aiut Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach. W ramach podpisanej Umowy, Wykonawca dostarczy i skonfiguruje system zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich. W skład system wchodzą między innymi nakładki na wodomierze transmitujące zdalnie odczyt licznika. Nakładki będą przesyłały i odbierały sygnał przy użyciu jednej z najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Technologia o nazwie “LoRa” wpisuje się w tzw. “Internet Rzeczy”. Cechuje ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników jak również daleki zasięg, co minimalizuje ilość koniecznych urządzeń retransmitujących sygnał.  Dzięki zdalnemu odczytowi wodomierzy możliwe będzie m. in. uniknięcie wizyt inkasenta w domu klienta oraz podgląd zużycia wody w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Umowa obejmuje również serwisowanie systemu i wsparcie techniczne przez okres 7 lat od zakończenia wdrażania. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. “Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

.

 

Strony www katowice"