Menu

  MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, że do dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” zgłosiło się 11 uczestników. W dniach od 09.08.2016r. do 05.09.2016r. odbywają się spotkania z uczestnikami, którzy złożyli prawidłowo wypełnione zgłoszenie oraz wszystkie wymagane dokumenty.

.

      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. ogłasza przeprowadzenie dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.”

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z przedmiotowym dialogiem:

1. Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego.

2. Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego.

3. Ogłoszenie o dialogu technicznym.

4. Zgłoszenie do udziału w dialogu.

.

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. występując jako Zamawiający w dialogu technicznym dla przedsięwzięca pn. „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” informuje o przesłanej prośbie dotyczącej udostępnienia w wersji edytowalnej zgłoszenia do udziału w dialogu.

W związku z powyższym tut. Przedsiębiorstwo poniżej udostępnia ww. zgłoszenie w wersji edytowalnej:

Zgłoszenie do udziału w dialogu.

Strony www katowice"