Menu

       MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Miasta Piekary Śląskie dnia 31.03.2016r. Uchwały Nr XX/250/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia 01.05.2016r. do dnia 30.04.2017r., z dniem 01.05.2016r. zmianie ulega obowiązująca taryfa opłat za wodę i ścieki.

     Z wyciągiem z taryfy mogą się Państwo zapoznać w dziale “Obsługa Klienta”, w zakładce “Taryfa opłat za wodę i ścieki”.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do przedmiotowej Uchwały:

Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XX/250/16 z dn. 31.03.2016r.

Strony www katowice"