Menu

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdziło w dniu 08.05.2018r. ustalone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie, na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie od 05.06.2018r.

Decyzja.

Wyciąg z taryfy cen i stawek opłat.

BIP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strony www katowice"