Menu

Kiedy należy złożyć nową lub kolejną deklarację?

Dla nieruchomości zamieszkałej w przypadku:

• zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca/ów,
• zmiany liczby mieszkańców,
• zmiany sposobu zbiórki odpadów (selektywnej lub nieselektywnej).

Dla nieruchomości niezamieszkałej gdy:

• powstaną pierwsze odpady komunalne,
• zmieni się ilość wywozów pojemników na odpady,
• zmieni się pojemność pojemników na odpady,
• nastąpi zmiana sposobu zbiórki odpadów (selektywnie lub nieselektywnie).

W jakim terminie należy złożyć nową lub kolejną deklarację?

Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany będącej podstawą ustalenia należnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Strony www katowice"