Menu

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostawy wody

Wniosek o uzgodnienie projektu

Wniosek o nadzór/wykonawstwo budowy przyłączy

Wniosek o uzgodnienie branżowe

Druk pełnomocnictwa

Zlecenie na zabudowę nowego wodomierza

Zlecenie na ekspertyzę wodomierza

Zlecenie na zaplombowanie wodomierza

Zlecenie na wymianę uszkodzonego wodomierza

Wniosek na montaż wodomierza dodatkowego

Zlecenie na Montaż/Wymianę wodomierza do celów podlewania ogrodu

Zlecenie na odpłatne usunięcie awarii wodociągowej na terenie posesji

Zlecenie na odpłatne usunięcie awarii kanalizacyjnej na terenie posesji

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Taryfa opłat za wodę i ścieki

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Strony www katowice"