Menu

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

– miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9,80 zł/os.

– miesięczna wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi 13,00 zł/os.

 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty.

– Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady, zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemności 110 l w wysokości 16,20 zł,
2) pojemności 120 l w wysokości 16,80 zł,
3) pojemności 240 l w wysokości 28,00 zł,
4) pojemności 1100 l w wysokości 75,00zł,
5) pojemności 7 m3 w wysokości 455,00zł.

– Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

1) pojemności 110 l w wysokości 20,00 zł,
2) pojemności 120 l w wysokości 21,00 zł,
3) pojemności 240 l w wysokości 40,00 zł,
4) pojemności 1100 l w wysokości 150,00zł,
5) pojemności 7m3 w wysokości 600,00zł.

 

3. Dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat.

Strony www katowice"