Menu

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdziło w dniu 08.05.2018r. ustalone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie, na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie od 05.06.2018r.

Decyzja

– Wyciąg z taryfy cen i stawek opłat

BIP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienie
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
netto/brutto
netto/brutto
netto/brutto
1Wszyscy odbiorcycena w zł za 1 m sześc. dostarczonej wody
5.04/5.44
5.19/5.60
5.25/5.67

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla dostarczania wody

Lp.Wyszczególnienie
Cena w zł/odbiorcę/m-c
Cena w zł/odbiorcę/m-c
Cena w zł/odbiorcę/m-c
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
netto/brutto
netto/brutto
netto/brutto
1Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego
7.50/8.10
8.0/8.64
8.0/8.64
2Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
4.40/4.75
4.73/5.10
4.73/5.10
3Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym
5.19/5.60
5.38/5.81
5.38/5.81
4Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotniej zużytej
5.19/5.60
5.38/5.81
5.38/5.81

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienie
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
netto/brutto
netto/brutto
netto/brutto
1Wszyscy odbiorcycena w zł za 1 m sześc. odprowadzonych ścieków
8.32/8.99
8.89/9.60
9.11/9.83

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieków

Lp.Wyszczególnienie
Cena w zł/odbiorcę/m-c
Cena w zł/odbiorcę/m-c
Cena w zł/odbiorcę/m-c
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
netto/brutto
netto/brutto
netto/brutto
1Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego przeciętnych norm zużycia wody
7.50/8.10
7.50/8.10
10.39/11.22
2Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym
2.10/2.26
2.12/2.28
2.28/2.46

Strony www katowice"