Menu

     W związku z podjęciem przez Radę Miasta Piekary Śląskie dnia 30.03.2017r. Uchwały Nr XXXIII/414/17 w sprawie przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r., MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. publikuje poniżej aktualny wyciąg z przedmiotowej taryfy.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena netto zł/m3Cena z VAT zł/m3
1Wszyscy odbiorcycena za dostarczoną wodę
5.04
5.44

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla dostarczania wody

Lp.WyszczególnienieCena w zł/odbiorcę/m-c.  
nettoz VAT
1Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego7.508.10
2Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody5.125.53
3Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej4.885.27
4Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego4.885.27

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena netto zł/m3Cena z VAT zł/m3
1Wszyscy odbiorcycena za odprowadzone ścieki
8.32
8.99

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzania ścieków

Lp.WyszczególnienieCena w zł/odbiorcę/m-c.  
nettoz VAT
1Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
7.50
8.10
2Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego za ilość odprowadzonych ścieków ustalona zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego
7.50
8.10

Uchwała nr XXXIII/414/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 30 marca 2017r.

Strony www katowice"