Menu

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdziło w dniu 08.05.2018r. ustalone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie, na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie od 05.06.2018r.

Decyzja.

Wyciąg z taryfy cen i stawek opłat.

BIP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienie
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1Wszyscy odbiorcycena za dostarczoną wodę
5.04
5.19
5.25

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla dostarczania wody

Lp.Wyszczególnienie
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego
7.50
8.0
8.0
2Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
4.40
4.73
4.73
3Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym
5.19
5.38
5.38
4Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotniej zużytej
5.19
5.38
5.38

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienie
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Jednostka miary
1Wszyscy odbiorcycena za odprowadzone ścieki
8.32
8.89
9.11
zł/m3

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieków

Lp.Wyszczególnienie
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego przeciętnych norm zużycia wody
7.50
7.50
10.39
2Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym
2.10
2.12
2.28

Strony www katowice"