Menu

      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. wprowadza SMS-owy system powiadamiania. Chętni mieszkańcy będą informowani o awariach wodociągowych i planowanych przerwach w dostawie wody.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne. Zapraszamy !!!

Aby zarejestrować się w naszym systemie należy wypełnić zamieszczone poniżej oświadczenie i przesłać do tut. Przedsiębiorstwa. Wzory oświadczeń będą również dostarczane do Państwa domów przez inkasentów.

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z usługą informacyjną sms:

.

  Oświadczenie akceptacji/aktualizacji/wycofania usługi informacyjnej sms.

  Regulamin usługi informacyjnej sms.

  Uchwała nr 8/2016 Zarządu MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.

.

.

Strony www katowice"