Menu

.

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ dla zamówienia pn. „Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem”. Odpowiedzi zawarte są w poniższym dokumencie:

Pytania i odpowiedzi 02.02.2017r.

Strony www katowice"