Menu

.

      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytanie oraz o dokonaniu nieistotnej zmiany w treści SIWZ dla zamówienia pn. „Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem” zgodnie z poniższym dokumentem:

Pytanie i wyjaśnienia 31.01.2017r.

Strony www katowice"