Menu

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. ogłasza przeprowadzenie dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.”

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z przedmiotowym dialogiem:

1. Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego.

2. Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego.

3. Ogłoszenie o dialogu technicznym.

4. Zgłoszenie do udziału w dialogu.

Strony www katowice"