Menu

      Otrzymaliśmy 2 103 240,00 zł dofinansowania !!!

.

     Uprzejmie informujemy, że dnia 11.05.2016r. ukazała się lista projektów, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 2.1 “Cyfrowe Śląskie”.

Nasz projekt pn. “Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” znalazł się wśród 38 projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi 3 043 512,00. Kwota jaką otrzyma Nasze Przedsiębiorstwo w ramach ww. działania to 2 103 240,00 zł.

Strony www katowice"