Menu

.

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA

.

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o podpisaniu dn. 11.08.2017r. umowy na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie w MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. oprogramowania e-biuro wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów.” z Wykonawcą:

e-MSI Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 15, 64-300 Nowy Tomyśl na kwotę 289 000,00 zł bez VAT.

Umowa dotyczy dostawy i wdrożenia elektronicznego biura obsługi klienta wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów wewnątrz Przedsiębiorstwa. Dostarczone rozwiązania znacząco usprawnią świadczenie usług dla mieszkańców Piekar Śląskich oraz ułatwią załatwianie spraw w tut. Przedsiębiorstwie.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

.

 

Strony www katowice"