Menu

Na dokończenie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej potrzeba w całym kraju prawie 100 mld złotych. 

„W związku z trwającymi pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027, w celu możliwości otrzymania środków finansowych na inwestycje w gospodarce ściekowej w Polsce, podjęto prace zmierzające do opracowania VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)” – poinformowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dzięki dokumentowi mają być znane faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, co wynika z naszych zobowiązań traktatowych. Szósta aktualizacja pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które są do tego niezbędne.

Regionalne zarządy gospodarki wodnej wysłały już do samorządów tzw. ankietę aktualizacyjną do zgłaszania nowych inwestycji i modyfikacji wyznaczonych obszarów aglomeracji. Na ich wypełnienie i odesłanie gminy mają czas do października br.

Przygotowano też materiały pomocnicze dla samorządów, w tym harmonogram prac –  „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” oraz „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podaje, że szacowane łączne potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszą obecnie ok. 270 tys. km, z czego na budowę nowych urządzeń przypada ponad 87 proc. (sieci wodociągowe – niespełna 101 tys. km, z czego blisko 76 proc. przypada na nowe urządzenia; sieci kanalizacyjne – ok. 168 tys., w tym prawie 95 proc. – to potrzeby dotyczące nowych urządzeń). Największe potrzeby w tym zakresie mają gminy wiejskie.

Łączna wartość potrzebnych inwestycji wod-kan przekracza 93 mld zł, z czego na budowę nowych sieci wodociągowych przypada prawie 16 mld zł, na budowę nowych sieci kanalizacyjnych – blisko 64 mld zł, na modernizację i odtworzenie sieci wodociągowej – ponad 7 mld zł, na modernizację i odtworzenie sieci kanalizacyjnej – przeszło 6 mld zł.

Projekt VI AKPOŚK ma być przygotowany w kwietniu 2020 roku, a następnie poddany uzgodnieniom i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie internetowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, gdzie dostępne są także tzw. mapa drogowa oraz wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji.

Strony www katowice"