Menu

.

      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż dn. 17.09.2018r., w dzielnicach Kozłowa Góra i Brzozowice – Kamień, rozpocznie się montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy. Nakładki montowane będą na wszystkich wodomierzach głównych, na podstawie których rozliczani są klienci tut. Przedsiębiorstwa.

Nakładki instalowane będą w dni robocze, w godzinach 7:00 – 20:00 przez pracowników firmy Aiut Sp. z o. o., na podstawie umowy zawartej z MPWiK. Pracownicy tej firmy legitymować będą się pisemnym upoważnieniem wydanym przez Zarząd Przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości z prośbą o udostępnianie lokali, w których umiejscowiony jest wodomierz.

Wdrażanie systemu zdalnego odczytu w pozostałych dzielnicach prowadzone będzie w terminie późniejszym, o czym będziemy na bieżąco informować.

     Montaż nakładek na wodomierzach prowadzony jest w ramach zadania pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich” będącego częścią projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK W Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

Strony www katowice"